Svet-Stranek.cz
Advokátní kancelář

právní služby:

právní služby


Právní služby poskytujeme v následujících oblastech:

.     Občanské právo

.     Právo obchodních korporací

.     Trestní právo

.     Přestupkové právo

.     Rodinné právo

.     Pracovní právo

.     Správní právo

.     Právo nemovitostí

.     Insolvence a oddlužení

.     Soudní řízení

.     Rozhodčí řízení