Pracovní právo

Pro klienty řešíme otázky pracovního práva jak ze strany zaměstnanců, tak i ze strany zaměstnavatelů. V oblasti pracovního práva klademe důraz především na smysluplné nastavení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, vedoucí k oboustranné spokojenosti a eliminaci případných sporů při ukončování pracovního poměru.