Úvod

Naše advokátní kancelář zajišťuje právní služby ve všech právních odvětvích, specializujeme se na občanské právo, právo obchodních korporací, trestní právo, správní právo, vymáhání pohledávek, přestupkové právo, rodinné právo, právo bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání, právo nemovitých věcí (poradenství ohledně transakcí s nemovitými věcmi a příprava veškeré související dokumentace).

Advokátní kancelář sídlí v Oblouku 170/1 v Jeseníku a disponuje zázemím potřebným k výkonu advokacie a poskytování právní pomoci.

Našimi prioritami jsou zejména rychlost a flexibilita, abychom byli vždy schopni pružně reagovat na veškeré požadavky našich klientů. V souvislosti s poskytováním právních služeb spolupracujeme s účetními a daňovými specialisty. Pro naše klienty zajišťujeme v případě potřeby rovněž vypracování znaleckých posudků (ocenění nemovitých věcí, nehodové děje a další).

Právní služby jsme schopni poskytovat na základě vzájemné dohody i mimo běžnou pracovní dobu a mimo sídlo naší advokátní kanceláře, to vše v českém, anglickém a německém jazyce, dle požadavků klienta.