Trestní právo & přestupkové právo

Trestní obhajoba je výsadním oprávněním advokátů. Obhajujeme klienty v přípravném řízení a zastupujeme je i v rámci vazebních věcí, při hlavních líčení i v řízeních před odvolacím soudem. Pokud se nacházíte v pozici poškozeného, jsme připraveni Vám poskytnout právní pomoc v podobě zmocněnce poškozeného. Samozřejmostí je zastupování klientů i v přestupkových věcech, tedy u méně závažného deliktního jednání.