Samospráva

Poskytujeme právní poradenství orgánům územní samosprávy na všech úrovních jejich činnosti. Součástí poskytovaných služeb je i aktivní účast na zasedáních výkonných orgánů samosprávy a upozorňování na změny právní úpravy, které se k této problematice váží.