Občanské právo & soukromé záležitosti & rodinné právo

Našim klientům radíme v soukromých záležitostech, sporech mezi fyzickými a právnickými osobami, sousedských rozepřích, v oblastech rodinného majetku, rodinného práva, vypořádání majetku a peněz. Prioritou je vyřešit vše co nejrychleji, neboť jakékoliv procesy mohou být pro zúčastněné nepříjemné a stresující. Absolutní důvěrnost je základem každé spolupráce.