Právo nemovitostí

Každý člověk se v životě setká s právem nemovitostí, a to ať již při hledání vlastní střechy nad hlavou nebo naopak při prodeji nemovitého majetku. Pro klienty zajišťujeme kompletní právní servis, tj. sepisujeme kupní, darovací a jiné smlouvy, připravujeme návrhy na vklad do katastru nemovitostí a současně poskytujeme klientům úschovu peněz při úhradě kupní ceny. S nemovitostmi jsou spjata i věcná břemena a jiné služebnosti, které klientům taktéž řešíme.