Obchodní spory & obchodní korporace

Právnické a fyzické osoby nezastupujeme jen v rámci osobních záležitostí, ale i ve sporech, které se primárně týkají obchodních věcí. Soudní spor je pouze jednou z možných fází řešení problému, když klientům nabízíme i mimosoudní řešení jejich záležitostí. Součástí poskytovaných právních služeb jsou i věci související s provozem obchodních korporací a jejich převodů.