Informace klientům

Novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) přinesla významnou novinku v oblasti spotřebitelských vztahů, a to možnost mimosoudního řešení sporů. Jeho účelem je především dosáhnout dohody mezi dvěma stranami bez nutnosti zásahu soudů.

 

Pro oblast advokacie má tato metoda význam především jako možnost řešení sporu advokáta s klientem, spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.

Česká advokátní komora bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem – poskytovatelem služby.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat přesně vymezené údaje. Více informací pro zahájení případného řízení naleznete na níže uvedené webové adrese: http://www.cak.cz/